Persoonsgegevens die worden verwerkt
R&R Bouw kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van R&R Bouw, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan R&R Bouw verstrekt. R&R Bouw kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– uw voor- en achternaam
– uw adresgegevens
– uw telefoonnummer
– uw e-mailadres

Waarom R&R Bouw gegevens nodig heeft
R&R Bouw verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daartoe verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Hoe lang R&R Bouw gegevens bewaart
R&R Bouw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
R&R Bouw verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics
R&R Bouw maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe men de website gebruikt en hoe effectief de Adwords advertenties van R&R Bouw bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt om rapporten over de website aan R&R Bouw te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. R&R Bouw heeft hier geen invloed op.
R&R Bouw heeft Google geen toestemming gegeven om via R&R Bouw verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rrbouw.nl
R&R Bouw zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
R&R Bouw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van R&R Bouw maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door R&R Bouw verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met R&R Bouw via info@rrbouw.nl.
www.rrbouw.nl een website van R&R Bouw.

R&R Bouw is als volgt te bereiken:
Postadres Postbus 929, 3900 AX Veenendaal
Vestigingsadres Kazemat 37, 3905 NR Veenendaal

Nummer KvK 30215256

Telefoon 0318-510 164
E-mailadres info@rrbouw.nl